LOCIRANJE TRASE I DUBINE PODZEMNIH INSTALACIJA

Prilikom ispitivanja nepropusnosti čeličnih plinovoda gdje trasa plinovoda nije poznata ili postoji sumnja u trasu plinovoda provodimo otkrivanje točne trase. Također je moguće odrediti dubinu lociranog cjevovoda. Ukoliko se otkrije propusnost … Read More

ISPITIVANJE PLINOVODA

Vršimo ispitivanja magistralnih i distributivnih plinovoda te plinskih postrojenja (PMRS) prema DVGW strukovnim smjernicama koje detaljno definiraju načine ispitivanja i kontrole, kao i rokove ponovnog ispitivanja. U sklopu ispitivanja ili … Read More

ISPITIVANJE PLINSKIH INSTALACIJA

Ispitivanje plinske instalacije zakonska je obveza prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95, 56/10). Vršimo ispitivanja plinskih instalacija svih kategorija zahtjevnosti, prema ovlaštenjima lokalnih operatera distribucijskih područja i … Read More