PROJEKTIRANJE ENERGETSKIH SUSTAVA

Projektiranje, građenje, uporaba i održavanje građevina je uređena Zakonom o gradnji NN 153/13, 20/17. Ovlašteni projektanti strojarske struke s rješenjima Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu – HKAIG za … Read More

ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA

ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA  U Hrvatskoj zgrade troše i više od 40% ukupne potrošnje energije, imaju nikakvu ili slabu toplinsku izolaciji te ne zadovoljavaju u pogledu prolaza topline i toplinskih gubitaka. … Read More