Lociranje instalacija

Lociranje trase i dubine podzemnih instalacijaPrilikom ispitivanja nepropusnosti čeličnih plinovoda gdje trasa plinovoda nije poznata ili postoji sumnja u trasu plinovoda provodimo otkrivanje točne trase.

Također je moguće odrediti dubinu lociranog cjevovoda.

Ukoliko se otkrije propusnost na plinovodu koji se nalazi ispod površine koja teže propušta plin (asfalt, beton ili slično) izvođaču sanacije vrlo je korisna informacija točna trasa plinovoda kako bi se smanjili troškovi iskopa.

Osim čeličnih plinovoda, kombinacijom raznih metoda kojima raspolažemo, moguće je otkrivanje drugih podzemnih metalnih cjevovoda, energetskih i telekomunikacijskih kablova.