PROJEKTIRANJE ENERGETSKIH SUSTAVA

Image

PROJEKTIRANJE ENERGETSKIH SUSTAVA


Projektiranje, građenje, uporaba i održavanje građevina je uređena Zakonom o gradnji NN 153/13, 20/17.

Ovlašteni projektanti strojarske struke s rješenjima Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu – HKAIG za projektiranje strojarskih instalacija. Za projektiranje arhitektonsko-građevnih projekata, projektiranje katodne zaštite, elektroinstalacija i daljinskog nadzora koristimo usluge stalnih partnera specijaliziranih za navedene poslove.

Projekt izrađujemo u skladu sa željama investitora na temelju Energetskih uvjeta operatora distribucijskog sustava plina i u skladu s Tehničkim propisom o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15, 70/18, 73/18 i 86/18), odnosno Posebnih uvjeta javnopravnih tijela.

U sklopu izrade projekta savjetujemo investitora s ciljem izbora ekonomski opravdanog sustava.


  • kućni priključci i unutarnje plinske instalacije za kućanstva
  • plinske kotlovnice
  • plinske instalacije za privredu
  • plinske redukcijske stanice
  • odorizacijske stanice
  • distribucijske i dvorišne plinovode
  • grijanje, hlađenje, klimatizacija i ventilacija
  • parne i toplovodne kotlovnice