O NAMA


Tvrtka Energonova osnovana je 1995. godine u Zagrebu. Specijalizirani smo za projektiranje, ispitivanje i nadzor sustava u energetici. 

Na temelju naše stručnosti i iskustva provodimo razna energetska ispitivanja u području industrije i zgradarstva. Inovativnim pristupom i primjenom novih tehnologija ispitujemo stvarnu energetsku učinkovitost zgrada i rad tehničkih sustava. Na raspolaganju imamo pouzdane uređaje, opremu te stručan i visoko educiran tim djelatnika svih tehničkih struka.

POLITIKA KVALITETE

Stalnim ulaganjima u edukacije i tehničku opremu renomiranih proizvođača, preuzimanjem odgovornosti za pružene usluge, unapređivanjem rada, poštivanjem pravila struke, postigli smo visoku kvalitetu usluge i tijekom godina uspješno poslujemo na slobodnom tržištu.

U budućnosti želimo zadržati povjerenje korisnika i dalje profesionalno napredovati.

NAŠE USLUGE

DOMENA NAŠIH USLUGA JE U PODRUČJU ENERGETIKE U STROJARSKOM, GRAĐEVINSKOM I ELEKTROTEHNIČKOM SEKTORU.


PROJEKTIRANJE

Projektantski tim, pruža usluge izrade projektne dokumentacije (idejni, glavni i izvedbeni projekti, projekti izvedenog stanja, izrada troškovnika i specifikacija..) i provođenja projektantskog nadzora.

PROJEKTIRANJE

ŠTO PROJEKTIRAMO

ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA

Energetska obnova zgrade podrazumijeva primjenu raznih mjera u svrhu poboljšanja energetskih svojstava zgrade te poboljšanja jednog od temeljnih zahtjeva za građevinu, gospodarenje energijom i očuvanje topline.

PLINSKI SUSTAVI

 • kućni priključci i unutarnje plinske instalacije za kućanstva
 • plinske kotlovnice
 • plinske instalacije za privredu
 • plinske redukcijske stanice
 • odorizacijske stanice
 • distribucijske i dvorišne plinovode
 • parne i toplovodne kotlovnice

ENERGETSKI SUSTAVI

 • grijanje
 • hlađenje
 • klimatizacija
 • ventilacija
 • fotonaponske elektrane
 • dizalice topline

ISPITIVANJE I ANALIZA

Nudimo široku paletu ispitivanja u području energetike u strojarskom, građevinskom i elektrotehničkom sektoru.

ISPITIVANJE

ŠTO ISPITUJEMO

FIZIKA ZGRADA

U fazi gotove građevine nemoguće je vidjeti stvarno stanje energetskih svojstava građevina kao ni nedostatke bez adekvatnih testiranja. 

Nudimo paletu raznih metoda kojima se može izmjeriti, dokazati i potvrditi stvarno postignuta energetska svojstva građevine kao i dokazivanje eventualnih nedostataka.

PLINSKI SUSTAVI

Ispitujemo sve vrste plinskih sustava od malih instalacija, plinskih postrojenja do plinovoda.

Na temelju ispitivanja i analize provodimo ocjenu stanja distributivnog područja.

TEHNIČKI SUSTAVI

Misija kvalitetnog održavanja je pružiti pouzdan i siguran rad opreme i radnog okruženja, kao i pružanje kvalitetne podrške korisniku umanjujući ili čak eliminirajući potrebu za servisima i popravcima uzrokovanim neplaniranim štetnim događajima, a samim time i umanjujući financijske gubitke. Preventivno i prediktivno održavanje nezamislivo je bez ispitnih metoda kojima se vrši nadzor i ispitivanje opreme, proizvodnih procesa i radnog okruženja.

ZVUK

U mogučnosti smo:

 • locirati točan izvor zvuka iz čujnog spektra u mnoštvu drugih zvukova raznih jačina i frekvencija
 • provesti razna ispitivanja i analize iz područja ultrazvuka

CERTIFICIRANJE

Energetski pregled zgrade postupak je kojim se prikupljaju odgovarajuća znanja o potrošnji energije, energetskim svojstvima zgrade te isplativosti primjene mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti. Sastoji se od pregleda dostupne dokumentacije, vizualnog pregleda zgrade te izrade izvješća prema Metodologiji.

Energetski certifikat izdaje se na temelju provedenog energetskog pregleda zgrade koji završava izvješćem o energetskom pregledu zgrade koje potpisuju sve ovlaštene osobe koje su sudjelovale u njegovoj izradi.

CERTIFICIRANJE

ŠTO CERTIFICIRAMO

ENERGETSKI PREGLED I CERTIFICIRANJE ZGRADA

Ovlašteni smo od Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja za:

 • energetsko certificiranje i energetski pregled zgrade s jednostavnim tehničkim sustavom
 • energetsko certificiranje i energetski pregled zgrade sa složenim tehničkim sustavom ili
 • energetski pregled zgrade sa složenim tehničkim sustavom. (obuhvaća i ovlaštenje za redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi)

   ENERGETSKI PREGLED VELIKIH PODUZEĆA

  Posjedujemo ovlaštenje Ministarstva gospodarstva za provođenje energetskih pregleda velikih poduzeća te sva stručna znanja i iskustvo za obavljanje istih. Cilj naše tvrtke nije samo ispunjenje zakonskih obveza, već analiza i pronalazak stvarnih mjesta potrošnje te mogućnosti ušteda.

  KONTROLA CERTIFIKATA

  Posjedujemo ovlaštenje Ministarstva gospodarstva za provođenje kontrole postojećih certifikata te redovito provodimo kontrole na temelju znanja i dugogodišnjeg iskustva.

   

  NAŠE TEMELJNE VRIJEDNOSTI

  OBRAZOVANJE, STRUČNOST i sigurnost

  Obrazovanje, stručnost i sigurnost su nam na prvom mjestu te svakom poslu pristupamo maksimalno profesionalno. Bitno nam je kvalitetno odrađeni posao i zadovoljstvo klijenata.

  NAŠI KLIJENTI I SURADNICI