Održavanje

Ispitivanja u preventivnom i prediktivnom održavanjuMisija kvalitetnog održavanja je pružiti pouzdan i siguran rad opreme i radnog okruženja, kao i pružanje kvalitetne podrške korisniku umanjujući ili čak eliminirajući potrebu za servisima i popravcima uzrokovanim neplaniranim štetnim događajima, a samim time i umanjujući financijske gubitke.

Preventivno i prediktivno održavanje nezamislivo je bez ispitnih metoda kojima se vrši nadzor i ispitivanje opreme, proizvodnih procesa i radnog okruženja.

Naši kvalificirani stručnjaci vrše ispitivanja i nadzor u industriji prema potrebama korisnika, ispitnom opremom renomiranih proizvođača u skladu sa najnovijim tehničkim saznanjima.