ISPITIVANJE PLINSKIH INSTALACIJA

Vršimo ispitivanja ispravnosti i nepropusnosti plinskih instalacija svih kategorija zahtjevnosti, prema ovlaštenjima lokalnih operatera distribucijskih područja i ovlaštenju HSUP-a, bez ograničenja na ukupnu instaliranu toplinsku snagu.

Za provedeno ispitivanje izdaje se Ispitni izvještaj i Potvrda o ispravnosti plinske instalacije s rokom ponovne kontrole. U dosadašnjem dugogodišnjem radu u plinskom sektoru ispitali smo preko 12.000 plinskih instalacija uz poštivanje svih bitnih tehničkih zahtjeva prema najvišim standardima struke.

 
 

Ispitivanje plinske instalacije zakonska je obveza prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95, 56/10).

Ovlašteni smo od Hrvatske stručne udruge za plin (HSUP) za obavljanje poslova provjere ispravnosti i nepropusnosti plinskih instalacija za sve stručne razine (I do IV stručna razina) te pojedinačnih operatora distribucijskih sustava prirodnog plina na njihovim distribucijskim područjima za poslove ispitivanja plinskih instalacija.

što ISPITUJEMO

 
 

Tipovi plinskih instalacija

 • instalacije plinskih kotlovnica
 • instalacije zanatsko-ugostiteljskih kuhinja
 • instalacije stambenih zgrada i radnih prostora
 • instalacije laboratorija i naučno-tehničkih nastavnih prostorija
 • instalacije tehnoloških postrojenja obrta i male privrede
 • instalacije industrijskih tehnoloških postrojenja

postupci ispitivanja plinske cijevne instalacije

 • vizualni pregled plinske cijevne instalacije
 • provjera nepropusnosti plinske cijevne instalacije
 • provjera smještaja i ispravnosti djelovanja sigurnosnih, zaštitnih, mjernih i regulacijskih uređaja
 • provjera plinskih naprava (trošila) koje su spojene na plinsku instalaciju
 • provjera prostorije smještaja plinskih naprava
 • provjera dokumentacije vezane za redovno održavanje i ispitivanje plinske instalacije

Ispitni instrumenti i oprema koju koristimo su redovno umjeravani i baždareni, a djelatnici visoko educirani s VIŠE godina iskustva.

iSPITALI SMO PREKO
0 +
PLINSKIH INSTALACIJA SVIH NAMJENA

REFERENCE

OSTALE USLUGE

PROJEKTIRANJE

NAŠI STRUČNJACI PROJEKTIRAJU:

PLINSKE SUSTAVE

ENERGETSKE SUSTAVE

PROJEKTE U PODRUČJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

Saznaj više

ISPITIVANJE

specijalizirani smo za ispitivanja:

ENERGETSKIH SVOJSTAVA GRAĐEVINA

PLINSKIH I TEHNIČKIH SUSTAVA

ISPITIVANJA I ANALIZE ZVUČNIM I ULTRAZVUČNIM TEHNOLOGIJAMA

Saznaj više

OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

ISTRAŽIVANJE NOVIH TEHNOLOGIJA

U PODRUČJU OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I SPREMANJU VIŠKA ENERGIJE

U izradi