LOCIRANJE TRASE I DUBINE PODZEMNIH INSTALACIJA

Prilikom ispitivanja nepropusnosti čeličnih plinovoda gdje trasa plinovoda nije poznata ili postoji sumnja u trasu plinovoda provodimo otkrivanje točne trase. Također je moguće odrediti dubinu lociranog cjevovoda. Ukoliko se otkrije propusnost … Read More

ISPITIVANJE ODVAJAČA KONDENZATA

Ultrazvučnom tehnologijom u kombinaciji s termografijom izvodimo ispitivanje funkcionalnosti i nepropusnosti odvajača kondenzata. Redovitim ispitivanjem i održavanjem odvajača kondenzata u sustavu parovoda moguće su velike uštede  energije. Odvajač kondenzata je … Read More

ISPITIVANJE INSTALACIJA KOMPRIMIRANOG ZRAKA

Ispitivanje instalacija komprimiranog zraka vršimo pomoću ultrazvučne tehnologije. Ultrazvučno ispitivanje je nerazorna metoda ispitivanja koja svoju primjenu ima u području strojarstva, elektrotehnike i graditeljstva. Ultrazvučna metoda ispitivanja se temelji na … Read More

KONTROLA STANJA LEŽAJEVA

Tradicionalni način podmazivanja ležaja određen je vremenskim periodom. Proizvođači preporučaju podmazivanje na temelju sati rada, kao i količinu maziva. Tablice podmazivanja određene su u laboratorijskim uvjetima, a čim motor krene u … Read More

PROJEKTIRANJE ENERGETSKIH SUSTAVA

Projektiranje, građenje, uporaba i održavanje građevina je uređena Zakonom o gradnji NN 153/13, 20/17. Ovlašteni projektanti strojarske struke s rješenjima Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu – HKAIG za … Read More

OTKRIVANJE IZVORA ZVUKA

Uz zakonom obvezna ispitivanja vezana za problematiku zvuka ili buke, često se pojavljuje i potreba za otkrivanjem izvora nekog specifičnog zvuka ili buke. Često konvencionalnim ispitnim metodama nije moguće otkriti … Read More

MJERENJE PROTOKA TEKUĆINE I POTROŠNJE ENERGIJE

Imamo mogućnost mjerenja protoka tekućina, potrošnje energije te mjerenje debljine stijenke na cijevima. Radi se o neinvazivnoj metodi mjerenja i praćenja potrošnje energije (toplinske i rashladne) te protoka tekućine. Nema … Read More

ISPITIVANJE PLINOVODA

Vršimo ispitivanja magistralnih i distributivnih plinovoda te plinskih postrojenja (PMRS) prema DVGW strukovnim smjernicama koje detaljno definiraju načine ispitivanja i kontrole, kao i rokove ponovnog ispitivanja. U sklopu ispitivanja ili … Read More

TERMOGRAFSKO SNIMANJE ZGRADA

Infracrvena termografija (IC) je beskontaktna metoda metoda mjerenja temperature i njezine raspodjele na površini tijela, koja se temelji na mjerenju intenziteta infracrvenog zračenja. Termografsko snimanje, obradu podataka na računalu te … Read More

PROVJERA KARAKTERISTIKA OSTAKLJENJA

Vršimo ispitivanje karakteristika ugrađenih stakala. U mogućnosti smo izmjeriti i provjeriti slijedeće karakteristike: SVRHA PROVJERE UGRAĐENIH STAKALA: Provjera karakteristika ugrađenih stakala provodi se zbog dokazivanja stvarnih karakteristika ugrađenih prozora.

ISPITIVANJE ZRAKOPROPUSNOSTI OVOJNICE ZGRADE

U ispitivanju zrakopropusnosti (blower door test), odnosno strujanja zraka kroz ovojnicu zgrade posjedujemo desetogodišnje iskustvo. Kroz cijeli period ispitali smo zgrade različitih tlocrtnih površina, visina, volumena i broja etaža. Prilikom … Read More

ENERGETSKI PREGLED VELIKIH PODUZEĆA

Velika poduzeća veliki su potrošači svih sirovina koje koriste u svom svakodnevnom radu. Energetskim pregledima prikupljaju se podaci o potrošnji energenata, troškovima te načinu održavanja, na temelju čega se izrađuje … Read More