Plinske instalacije

Ispitivanje plinskih instalacijaIspitivanje plinske instalacije zakonska je obveza prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95, 56/10). Vršimo ispitivanja plinskih instalacija svih kategorija zahtjevnosti, prema ovlaštenjima lokalnih operatera distribucijskih područja i ovlaštenju HSUP-a, bez ograničenja na ukupnu instaliranu toplinsku snagu:

  • instalacije stambenih zgrada i radnih prostora
  • instalacije plinskih kotlovnica
  • instalacije zanatsko-ugostiteljskih kuhinja
  • instalacije laboratorija i naučno-tehničkih nastavnih prostorija
  • instalacije tehnoloških postrojenja obrta i male privrede
  • instalacije industrijskih tehnoloških postrojenja

U dosadašnjem dugogodišnjem radu u plinskom sektoru ispitali smo preko 11.000 plinskih instalacija uz poštivanje svih bitnih tehničkih zahtjeva prema najvišim standardima struke.

ŠTO SE SVE ISPITUJE?

Osim same nepropusnosti plinskog cjevovoda, ispituje se:

  • ispravnost mjerno regulacijske i zaštitne opreme plinske instalacije
  • plinske naprave (trošila) koje su spojene na plinsku instalaciju (njihov odvod dimnih plinova, dobava zraka za izgaranje...)
  • prostorije smještaja plinskih naprava
  • dokumentacija vezana za redovno održavanje i ispitivanja dijelova instalacije

Za provedeno ispitivanje izdaje se Ispitni izvještaj i Potvrda o ispravnosti plinske instalacije s rokom ponovne kontrole.

Ovlašteni smo od Hrvatske stručne udruge za plin (HSUP) za obavljanje poslova provjere ispravnosti i nepropusnosti plinskih instalacija za sve stručne razine (I do IV stručna razina) te pojedinačnih operatora distribucijskih sustava prirodnog plina na njihovim distribucijskim područjima za poslove ispitivanja plinskih instalacija.

Ispitni instrumenti su redovno umjeravani i baždareni.