Reference

ISPITIVANJE SUSTAVA PRIRODNOG PLINA


Ispitanih plinskih instalacija

0

Zamijenjenih plinomjera po zahtjevu distributera [kom]

0

Ispitano distribucijskih plinovoda [km]

0

Ispitanih kućnih priključaka [kom]

0

Redovno ispitivanje plinskih postrojenja velikih potrošača

0

OCJENA STANJA PLINSKOG SUSTAVA


Ocjena stanja uporabivosti plinovoda

0

Ocjena tehničkog stanja distribucijskog sustava

0

ISPITIVANJE NA ZGRADAMA


Mjerenje zrakopropusnosti

0

IC termografija

0

Karakteristike stakala

0

ISPITIVANJE TEHNIČKIH SUSTAVA


Ispitano tehničkih sustava

(instalacije komprimiranog zraka, instalacije tehničkih i medicinskih plinova, kontrola ležaj, mjerenje energije, snage, protoka)

 
0

PROJEKTI


Ukupno projekata

0

Značajniji projekti:

Projekti PRS I PMRS

0

Projekti odorizacijskih stanica

0

Projekti VT plinovoda

0

Projekti plinofikacije industrijskih postrojenja

0

VT parne kotlovnice

0

ENERGETSKO CERTIFICIRANJE


Energetski certifikati za zgrade ukupne bruto površine >250.000 m2

0

Energetski certifikati za velika poduzeća

0

ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA


Izrada tehničkih podloga za energetsku obnovu zgrada

0

Kontrole i verifikacije projektne dokumentacije za poboljšanje energetskih svojstava zgrada

 
0