4-Pa test

Ispitivanje sustava dobave zraka za plinska trošila (4 Pa test)Česte su vijesti da su ljudi nastradali u stanu ili kući zbog trovanja s dimnim plinovima koje je uzrokovano neispravnim dimnjakom (odvodom dimnih plinova). Obično se kaže ‘’trovanje zbog plina” ili “trovanje ugljičnim monoksidom’’. Razlozi neispravnog odvoda dimnih plinova mogu biti različiti, ali čak u slučaju kad je dimnjak potpuno ispravan može doći do nesreće.

Kontrola potlaka 4 Pa-Test je provjera ispravnosti cjelokupnog sustava dovoda zraka za izgaranje plinskom trošilu i odvoda dimnih plinova. Pozitivnim rezultatom ispitivanja potvrđuje se ispravnst sustava dovoda zraka i odvoda dimnih plinova.

Ispitivanje se provodi po propisanom protokolu, simulirajući očekivane najnepovoljnije uvjete koji se mogu dogoditi pri radu plinskog trošila i ostalih ugrađenih sustava (odsisna ventilacija, napa, …) u svrhu dokaza ispravnosti i sigurnosti rada plinskog trošila te potvrde projektiranih parametara.

Uvjet prihvatljivosti:

Za ispravan rad atmosferskog plinskog trošila priključenog na dimnjak (vrsta B) nužan je pravilan dovod dovoljne količine zraka za izgaranje. Pri ispitivanju podtlaka u prostoru prema propisanom protokolu za vrijeme rada plinskog trošila vrste B pad tlaka ne smije biti veći od 4 Pa.