ispitivanje plinovoda

Naša usluga


Vršimo ispitivanja magistralnih i distributivnih plinovoda te plinskih postrojenja (PMRS) prema DVGW strukovnim smjernicama koje detaljno definiraju načine ispitivanja i kontrole, kao i rokove ponovnog ispitivanja.

U sklopu ispitivanja ili po zahtjevu korisnika usluge vršimo otkrivanje točne trase i dubine podzemnih plinovoda. Također kromatografskom analizom sastava plina metodom usporedbe plinova u mogućnosti smo potvrditi ili demantirati eventualno propuštanje cjevovoda čime se otklanjaju nepotrebni troškovi pogrešno utvrđene propusnosti.

U dosadašnjem dugogodišnjem radu u plinskom sektoru za više operatora distribucijskih sustava na području RH ispitali smo preko 1.500.000 metara plinovoda i 41.000 kućnih priključaka sa pripadajućim MRS-ovima uz poštivanje svih bitnih tehničkih zahtjeva prema najvišim standardima struke.

Propisi, zakoni i norme


Prema Zakonu o tržištu plina (N.N. 18/18, čl. 47):

"Operator distribucijskog sustava dužan je voditi, održavati i razvijati siguran, pouzdan i učinkovit distribucijski sustav."

Prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima (N.N. 108/95, 56/10, čl. 4):

"Skladištenje, držanje i promet zapaljivih tekućina i plinova mora se obavljati sukladno ovom zakonu, propisima donijetim na temelju zakona, tehničkim normativima i normama, a uporaba i prema uputama proizvođača ." (st. 1)

"Iznimno od stavka 1 ovog članka, kao i u slučaju nedostatka hrvatskih propisa, mogu se primijeniti strani propisi, tehnička pravila ili primijenjene znanstvene spoznaje, uz prethodno odobrenje Ministarstva unutarnjih poslova ." (st. 2)

Ispitni instrumenti i oprema koju koristimo su redovno umjeravani i baždareni, a djelatnici visoko educirani s VIŠE godina iskustva.

Naše usluge u plinskom sektoru


POŠALJITE UPIT ZA NEOBAVEZUJUĆU PONUDU[ninja_form id=1]

Provodimo ispitivanje, provjeru i ocjenu stanja plinovoda.